Araç Kiralama: 0532 797 1110

globe

Çorlu Ofis

Muhittin Mah. Yavuz Selim Cad. Özgür Apt. No:30/5

clock

Çalışma Saatleri

Hafta İçi 9:00 - 19:00
Hafta Sonu 13:00 - 19:00

Araç Kiralamada Gelir Vergisi

Firmalar günümüzde kullanacakları araçları satın alarak yüklenecekleri motorlu taşıtlar vergisi, araç bakım – onarımı maliyetleri, sigorta, muayene masrafları, kış lastiği benzeri zorunluluk ve uygulamalarla uğraşmak yerine filo kiralama hizmeti sunan firmalardan araç kiralamaktadır. Bu sayede işletmeler yönetim kolaylığı sağlamakta ve mali açıdan avantajlı bir konuma geçmektedir. Aynı zamanda her ay araç kiralama firmasının kestiği hizmet faturasını gider olarak kayıtlarına alabilir, aracın kullanılmaması halinde iadesini sağlayarak tasarruf edebilirler.

Tüm bu sebeplerle filo kiralama şirketlerinin sayısında bir artış meydana gelmiştir. Araç kiralama firmalarının verdiği hizmetin vergi mevzuatına uygunluğu da oluşan yoğunluk nedeniyle önem kazanmıştır.

Araç kiralama firmalarının verdikleri hizmet esnasında karşılaştığı Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Mevzuatları bakımından tabii olunan durumlar ve uygulanması gereken kurallar bulunmaktadır.

Şirketler araç satın almaları halinde KDV indiriminden yararlanamazlar. Bunun yanında araç için ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) gider olarak gösteremezler. Oysa araç kiralamada hem KDV indirimi uygulanır hem ödenen kira bedelinin tamamı gider hanesine yazılabilir.

Araç Kiralamada Stopaj

Bazı durumlarda şahıslar ve özellikle şirketler ihtiyaç duydukları araçları satın almaktansa kiralama yoluna giderler. Kiralama işleminin tercih edilmesinin sebebi, birçok açıdan aracı satın almak yerine kiralamanın daha avantajlı olmasıdır. Örneğin, şirketlere araç satın almaları halinde KDV indirimi uygulanmamaktadır. Aynı zamanda araç için ödenecek olan MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) gider olarak gösterilemez. Oysa araç kiralama yapıldığı taktirde firma hem KDV indirimi alacak hem de ödeyeceği tüm kiralama bedelini hanesine gider olarak yazacaktır.

Şirketler Kimlerden Araç Kiralayabilir?

Şirketler, vergi mükelleflerinden, araç kiralama şirketlerinden, şirket ortaklarından, şirket personellerinden ya da özel şahıslardan araç kiralayabilir.

Vergi Mükellefi Olmayan Şahıslardan Araç Kiralanmasında Vergi ve Stopaj

Katma Değer Vergisi kanununda her tür motorlu taşıt, makine ve tesisat kiralandığı zaman elde edilecek olan gelir, sermaye geliri bağlamında değerlendirilecek ve KDV vergisine tabi olacaktır. Araç kiralama işlemlerinde kiralama yapan taraf KDV mükellefi, kiralamayı gerçekleştiren KDV mükellefi değilse kiracı KDV’yi ödemekle yükümlü olacaktır. Özetlemek  gerekirse herhangi bir şirket KDV mükellefi olmayan bir kişiden araç kiralarsa, 2’nolu KDV beyannamesiyle %18 oranında KDV ödemesi yapılması zorunludur. Ancak firma ödediği bu KDV oranını 1 no’lu KDV beyannamesiyle birlikte bildirerek indirime konu yapabilir.

Aynı zamanda herhangi bir şirket KDV mükellefi olmayan bir şahıstan araç kiralarsa, kira tutarının %20’si oranında kesinti yapılarak stopaj vergisi ödemesi zorunludur. Araç kiralaması gerçekleştiren kişi ise eğer yıllık gelir vergisi beyannamesi ödüyorsa, %20 vergi kesintisi yapıldığını beyannamesinde belirterek bu miktarı toplam rakamdan indirebilir.

Araç Kiralama İşlemlerinde Stopaj ve KDV Hesabı

Araç kiralama işlemleri için stopaj ve KDV hesaplamasını örnekle göstermek gerekirse, herhangi bir şirket için kiralanacak olan aracın aylık brüt tutarı 5 bin TL ise kiralanacak olan araçla ilgili stopaj vergisi tutarı 5 bin TL’nin %20’si olan 1.000 TL stopaj vergisi olarak vergi dairesine yatırılacaktır.

Bu durumda araç sahibine şirket araç kirası olarak 5 bin TL yerine 4 bin TL ödemek durumunda kalacaktır. Aynı zamanda 2 no’lu KDV beyannamesiyle kira bedelinin %18’i yani 900 TL KDV olarak ödenmek durumdadır.

Open chat