Araç Kiralama: 0532 797 1110

globe

Çorlu Ofis

Muhittin Mah. Yavuz Selim Cad. Özgür Apt. No:30/5

clock

Çalışma Saatleri

Hafta İçi 9:00 - 19:00
Hafta Sonu 13:00 - 19:00

KİRALAMA KOŞULLARI

Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları

Sürücü Belgesi ve Kiralama Yaşı Sınırlamaları

En az 1 yıl geçerli sürücü belgesine sahip 23 yaşındaki kişiler B, C, D grubu araçları kiralayabilirler. A, L, M ve X grupları  için 2 yıllık sürücü belgesine sahip ve 27 yaşında olma koşulları aranır.

Kiralama Süresi

En az kiralama süresi 24 saat, aylık olarak ise 30 gün üzerinden kiralanabilmektedir.

Olası gecikmeler durumunda:
1 saat ve üzeri gecikme durumunda, o an geçerli olan araç kiralama bedelinizin 1/3’ü
2 saat ve üzeri gecikme durumunda, o an geçerli olan araç kiralama bedelinizin 2/3’ü
3 saat ve üzeri gecikme durumunda ise, ilgili gün geçerli olan bir günlük kira bedeli sözleşmenize eklenerek, tahsilat kredi kartınızdan yapılacaktır.

Araç Teslimi
Şubeye İade:
Aracınızı kiraladığınız şubeden farklı bir şubemize iade etmek istediğinizde “Tek Yön” ücreti uygulanacaktır.

Adresten Teslim Alma ve Adrese Teslim Etme:

Aracın çıkış yapacağı şubemizden 5 kilometreye kadar teslim alma ve etme ücretsizdir. 30 kilometreye kadar olan mesafelerde kiralama başına 50 TL bedel tahsil edilmektedir. 30 kilometreden fazla olması durumunda aracınızı şubemizden almanızı ve/veya şubemize teslim etmenizi rica ederiz.

Araç Kilometre Sınırları

Araç gruplarımızın günlük ve aylık kiralama bazında kilometre limitleri ;
Günlük Km Limiti———–>    200 Km
Haftalık Km Limiti———->  1200 Km
Aylık Km Limiti ————->  3000 Km
Yıllık Km Limiti———–> 40.000 Km

Belirtilen kilometre aşım durumlarında kilometre başına 0,75 TL ekstra bedel tahsil edilmektedir.

İlave Sürücüler

Aracın, kiralayan şahıs dışındaki kişi / kişilerce kullanılabilmesi; ilave sürücü / sürücülere ait sürücü belgesi bilgilerinin, ücret karşılığında olmak üzere, kira sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi ve / veya her hangi kaza durumunda tüm sigortalar geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi / kişiler ayrı, ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar.

Kiracı, aracı kiralayana teslim ederken aracın tüm resmi belgelerini (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta poliçesi, Plakalar) ve anahtarlarını iade etmek zorundadır. Kiracı bu belgeleri iade etmediğinde iade edene kadar geçecek sürede kira ödemesini, kayıp halinde ise belgelerinin yenilerinin düzenlenmesi için yapılacak tüm giderleri ödemek zorundadır.

Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak tüm masraflar kiracıya aittir. Kiracı ayrıca bu sürede geçecek günlerinde kira bedelini ödemek zorundadır.

Kiralanan aracın yakıt giderleri kiracıya aittir.
Kiracı,kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan bir eşyanın kaybından ve hasarlanmasından dolayı kiralayanı sorumlu tutmayacağını ve herhangi bir talepte bulunmayacağını taahüt eder.

Kiralayan kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanmayan tüm zararlar ile aracın işten kaldığı dönemler için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

Ödeme

Kiralamanın toplam tutarı sözleşmenin başlangıcında Nakit veya, Visa, Master Card,veya bilinen diğer kredi kartlarından biri ile tahsil edilir.

Trafik Cezaları

Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir.

SİGORTA 

  1. Kiralayan kiraya vereceği araçları Karayolları Trafik Kanunu uyarınca ‘Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralanan araça ve/veya üçüncü şahıslarda meydana gelen hasar ve zararların karşılığı olarak ödenmesi gereken bedel ve tazminatların sigorta poliçe limitlerini aşması halinde veya sigorta kapsamı dışında kalması durumunda doğacak farkı, kiracı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu husus mahkeme kararı ile hüküm altına alındığı takdirde yine kiracı limiti aşan kısımları ilamdaki faiz uygulaması ile birlikte kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Sigorta Kapsamı Dışında Olan Haller: Aşağıda açıklanan haller sigorta teminatı dışında olup, bu tür durumlarda olabilecek maddi ve manevi zarar ve ziyanı kiracı, kiralayana ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

a-Taşıtı kullanan kişinin ehliyetsiz olması halinde,
b-Taşıtı kullanan ehliyet sahibi kişinin alkollü olması, uyuşturucu veya benzeri maddeleri kullanması halinde,
c-Kullanıcı dikkatsizliğinden ve kötü kullanımından dolayı kiralanan taşıtın motorun yanması halinde,
d-Kaza raporu ile tazmin edilebileceği halde raporu alınmamış ve periyodik bakımlarda ortaya tüm alt vuruklardan meydana gelen egsozst, katalizör, kartel patlaması vs. durumunda,
e-Raporu alınmayan lastik yarılması ile patlak lastiğin üzerinde yürüyerek lastiğin ve jantın kullanılamaz duruma gelmesi halinde,
f-Döşeme ve diğer aksamlara zarar verilmesi, teslim edilen radyo – teyp, stepne, avadanlık vb. gibi aksesuarların (cam, far,jant kapağı vb) kaybı çalınması ve kullanılmayacak duruma gelmesi hallerinde.
2- Kiralanan aracın Pert Total Hale gelmesi durumunda sigortanın belirlediği araç değerinden sigortanın ödeyeceği pert total bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı Kiracı Kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
3- Kiracı, herhangi bir şekilde meydana gelen kaza, çalınma ve gasp gibi durumlarda en kısa zamanda konu hakkında kiralayana bilgi verecek ve aşağıda belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirecektir.
4- Kaza, çalıntı veya gasp evraklarının temin ve teslim edilememesinden ötürü doğacak maddi ve manevi sorumluluklar ile her türlü zarar ve ziyanı karşılamayı kiracı kabul ve taahhüt eder.
Oto Kiralama Çorlu
a-Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahele etmeyecek,
b-Taşıt yerinden oynatılmadan en yakın Polis ve Jandarma merkezine başvurularak, kaza tespit tutanağı ile birlikte kaza ve alkol raporlarını almak
c-Taşıt ve/veya kazaya karışan fotoğraflarını çektirmek,
d-Olaya karışan diğer taşıtların sürücülerinin adları, adresleri, sürücü belge fotokopisi, mümkün olduğu takdirde İhtiyari Trafik ve Kasko sigortalarını sağlayan şirketin adı ve poliçe numaralarını temin etmek,
e-Yukarıda belirtilen kaza ile ilgili evrakı olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 1 gün(bir) içerisinde Kiralayana teslim etmek,
f-Çalınma veya gasp halinde, durumu tesbit eden zabıt, bildirim ve sair evrakı ve Kiralayan tarafından talep edilen diğer evrakı olayın meydana geldiği tarihten itibaren Kiralayana en geç 1 gün içinde teslim etmek zorundadır.

Önemli Notlar: Herhangi kaza veya aracın çalınması durumunda, aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. Aksi halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3. şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir.

Clio Kiralama Çorlu

TÜM DİKKATLER
ONUN ÜZERİNDE "CLIO"

HEMEN KİRALA
Open chat